Warunki gwarancji grzejnika Heniks:

Producent udziela gwarancji na okres 6 lat od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 84 miesiące od daty produkcji grzejnika.

Ujawnione w tym okresie wady wynikłe z winy producenta zostaną bezpłatnie usunięte lub egzemplarz zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

W przypadku usterek nie powstałych z winy producenta możemy rownież zregenerować dany grzejnik odpłatnie po uzgodnieniu wszystkich szczegółów z klientem.

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu nie przekraczającego terminu gwarancji oraz wypełnienie formularza. (pobierz)

Powyższe dokumenty należy przesłać niezwłocznie na adres mailowy firmy biuro@heniks.pl Termin rozpatrywania reklamacji nie trwa dłużej niż 5 dni roboczych.

Loading...