Warunki gwarancji

Warunki gwarancji grzejnika Heniks:

 

Producent udziela gwarancji na okres 6 lat od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 84 miesiące od daty produkcji grzejnika.

Ujawnione w tym okresie wady wynikłe z winy producenta zostaną bezpłatnie usunięte lub egzemplarz zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

W przypadku usterek nie powstałych z winy producenta możemy rownież zregenerować dany grzejnik odpłatnie po uzgodnieniu wszystkich szczegółów z klientem.

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu nie przekraczającego terminu gwarancji oraz wypełnienie formularza.

(pobierz)

Firma Heniks jest producentem grzejników łazienkowych. Nie zajmujemy się montażem, demontażem,badaniem poprawności działania instalacji grzewczych oraz ich modernizacją. Klient zobowiązany jest do wykonania wymienionych czynności we własnym zakresie oraz na własny koszt. Wszystkie usterki powstałe z winy osób trzecich oraz działaniem warunków zewnętrznych, niezależnych od producenta nie będą rozpatrywane.
Powyższe dokumenty należy przesłać niezwłocznie na adres mailowy firmy biuro@heniks.pl
Termin rozpatrywania reklamacji nie trwa dłużej niż 5 dni roboczych.

Scroll Up