Warunki gwarancji dla grzejników łazienkowych HENIKS

  1. Grzejniki łazienkowe współpracują z niemal każdym układem centralnego ogrzewania.
  2. Posiadają wszystkie niezbędne badania oraz certyfikaty pozwalające na swobodne korzystanie z wyrobu.
  3. Firma Heniks z siedzibą w Nowym Sączu ul. Tarnowska 32 udziela na terenie kraju 6 leniej gwarancji na grzejniki łazienkowe montowane w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania.

Producent udziela rękojmi na okres 6 lat od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 84 miesiące od daty produkcji grzejnika.

  1. Gwarancją objęte są produkty oraz jego wyposażenie.

– grzejnik łazienkowy – korpus

–  powłoka malarska – 2 lata od daty zakupu grzejnika

– elementy montażowe

  1. Gwarancja dotyczy produktów zakupionych na terenie naszego kraju.

– wady wynikające z błędów produkcyjnych powstałe nie dłużej niż zakładany okres gwarancji.

Ujawnione w tym okresie wady wynikłe z winy producenta zostaną bezpłatnie usunięte lub egzemplarz zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

  1. Gwarancji nie podlega:

– uszkodzenia mechaniczne powstałe po zakupie

– uszkodzenia powstałe w wyniku montażu

– używanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem

– podłączenie grzejnika do instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

– ubytków wody instalacyjnej

– pozostawienia instalacji bez wody na dłuższy okres usunięcia awarii lub przeprowadzenia remontu. Instalacja powinna zostać zalana wodą i odpowietrzona.

– działanie grzejnika na zbyt wysokie ciśnienie użytkowe powyżej 1,0 MPa

– temperatura wody wyższa niż 95o C

– zbyt niska temperatura powodująca zamarznięcie wody w grzejniku

– użytkowanie grzejnika w pomieszczeniach o niewłaściwych warunkach, niedostatecznej wentylacji, podwyższonej wilgotności, miejscach podatnych na czynniki korozyjne bezpośrednio ingerujące w strukturę grzejnika

– montaż w miejscach narażonych na działanie środków chemicznych oraz bezpośredniego zalania wodą ( nad wanną, nad kabiną prysznicową, umywalką itp.

– uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub ingerencji w konstrukcje grzejnika a także akcesoriów powodujących uszkodzenia mechaniczne.

  1. Reklamacje należy zgłosić w punkcie w którym został zakupiony grzejnik. Nasza firma nie zajmuje się montażem oraz demontażem grzejników. Klient zobowiązany jest wykonać powyższe czynności we własnym zakresie na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot reklamacji w opakowaniu zastępczym do punktu sprzedaży. Obowiązkiem reklamującego jest posiadanie dowodu zakupu ( faktury lub paragonu ), karty gwarancyjnej lub formularza reklamacyjnego . Należy też podać przyczynę oraz okoliczności powstania usterki oraz przekazać ją sprzedawcy.
  2. Termin rozpatrywania reklamacji nie trwa dłużej niż 5 dni roboczych od czasu otrzymania grzejnika.
  3. W przypadku usterek nie wynikających z winy producenta jesteśmy w stanie zregenerować grzejnik na życzenie klienta po wcześniejszym ustaleniu wszystkich szczegółów z klientem.
Loading...
Facebook Messenger for Wordpress